+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

กฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ เราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปในเรื่องทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เน้นให้การช่วยเหลือด้านการซื้อขายและสัญญาเรื่องที่ดิน สัญญาบ้าน สัญญาคอนโดมีเนียม และสัญญาทรัพย์สินการค้า รวมถึงประเด็นต่างๆในการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เราสามารถให้คำแนะนำในการรับมืออย่างถูกต้องตามกฎหมายเรื่องข้อห้ามต่างๆสำหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของชาวต่างชาติ เราให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาสมเหตุสมผล ช่วยดำเนินการแทน โดยปฎิบัติงานแบบผสมผสานที่เน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการลงทุนและการเติบโต กลยุทธ์นี้เป็นการเชื่อมโยงประเด็นด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายของลูกความ การแก้ไขปัญหานี้ช่วยทำให้การดูแลรักษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้หลายกรณี เช่น สัญญา สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย การจำนอง และอื่นๆ

คุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?

รับคำปรึกษาจากทนายความได้ที่นี่