+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

กฎหมายแพ่งและสัญญา

พวกเราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปทั้งกฎหมายแพ่ง นิติกรรมและสัญญา รวมถึงการดำเนินคดีแพ่งในการผิดสัญญา การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การเรียกร้องจากประกันภัย การรับมรดก หนี้สูญได้รับคืน ทรัพย์และทรัพย์สิน การตีความตามเจตนารมณ์และอื่นๆ

 

คุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและสัญญาหรือไม่?

รับคำปรึกษาจากทนายความได้ที่นี่