+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

บริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการ

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ ภูมิใจในการมีเป้าหมายในการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการและทำงานร่วมกับพันธมิตรในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมทางสังคม เราเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าบริการเพื่อช่วยเหลือลูกความที่ต้องการความช่วยเหลือด้านคำแนะนำด้านกฎหมาย และผู้ที่มีปัญหาด้านการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การช่วยเหลือนี้จะพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณความดี และความขัดสนทางการเงิน

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนและผู้ส่งเสริมหลักในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ 6th Asia Pro Bono Conference ครั้งที่ 6