+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ มุ่งปฎิบัติงานช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยให้บริการ อุทิศตน และเน้นการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและการให้บริการเบื้องต้นให้ทั้งชาวต่างชาติและคนไทยในพื้นที่ บริการช่วยเหลือและการปฏิบัติงานของเราที่เราชำนาญประกอบด้วย กฎหมายครอบครัว กฎหมายธุรกิจและกฎหมายบริษัท กฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ พินัยกรรมและการจัดการทรัพย์สิน กฎหมายแพ่งและสัญญา และกฎหมายอาญา  นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านวิชาชีพอื่นๆ เช่น การเข้าเมือง บริการด้านการรับรองเอกสาร งานแปลเอกสาร และบัญชี บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ ภูมิใจในการให้บริการด้วยตามหลักจริยธรรม คุณภาพสูง และการดูแลอย่างมีมาตรฐานสำหรับลูกความ เรายังเป็นผู้นำในการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกความที่มีความขัดสนทั้งในด้านการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและลูกความที่มีปัญหาด้านการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ